Cinka hlorīds


Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Baltas vai viegli nokrāsotas pārslas.
Pamatvielas masas daļa, % 98,09
ZnO masas daļa, % 2,00
SO4 masas daļa, % < 0.01
Ba masas daļa, % < 0,1
Dzelzs masas daļa, % <0,0005
Svina masas daļa, % <0.0005

Preču katalogs