Sāls tehniskā


Formula


Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Balta kristaliska viela
NaCl, masas daļas % 99,71
Ca2+, masas daļas % 0,004
Mg2+, masas daļas % 0,001
SO42-, masas daļas % 0,09
K+, masas daļas % 0,014
Dzelzs oksīds, masas daļas % 0,012
Ūdenī nešķīstošās vielas, masas daļas % 0,007
pH 7.69

Preču katalogs