Nātrija tripolifosfāts


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balts pulveris.
Р2О5 masas daļas, % >57.0
Pamatvielas masas daļas, % >94.0
Fe masas daļas, % <0.01
Ūdenī nešķīstošas vielas, % <0.10
рН 9.2-10.0
Tilpuma blīvums, g/ml 0.70-0.87

Preču katalogs