Nātrija tetraborāts


Formula:Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsas vai balta kristāliska pulvera veidā viela
B2O3 masas daļas, % >48,0
Na2O masas daļas, % >21,37
Ūdenī nešķīstošo vielu saturs, ppm <150
Hlorīdi, ppm <70
Sulfātu saturs, ppm <135
Dzelzs, ppm <3
Granulumetriskais sastāvs, %:
>1,18 mm <4,0
<0,075 mm <5,0

Preču katalogs