Nātrija sulfīts (bezūdens)


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsas kristāli
Na2SO3 masas daļa, % 97,3
Ūdenī nešķīstošas vielas masas daļa, % 0,011
Sārma, pārrēķinot uz Na2CO3 masas daļa, % 0,23
Tiosulfāts (S2O3)-2 masas daļa, % 0,02

Fe masas daļa, %

0,0025
Smagie metāli (Pb), % 0,002
Nātrija sulfīds (Na2S) Izmēģinājumu iztur

Preču katalogs