Nātrija nitrīts


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsainie kristāli
NaNO2 masas daļa, % >98,5
Slāpekļa saturs, % >19,7
Hlorīdu (NaCl) masas daļa, % <0,17
Ūdenī nešķīstošo vielu masas daļa, % <0,03
Ūdens masas daļa, % <1,4
NaNO3 masas daļa, % <1,0

Preču katalogs