Nātrija nitrāts


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsas kristāli
NaNO3 masas daļa, % >99,5
Ūdens, masas daļas %, <0,5
Ūdenī nešķīstošas vielas, masas daļas % <0.03
NaCl, masas daļas % <0.3

NaNO2, masas daļa, %

<0,2
Pretsalipšanas vielas, masas daļa % 0,05-0,2

Preču katalogs