Nātrija metasilikāts


Формула


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balta, kristāliska viela
Na2O masas daļa, % 28-30
SiO2 masas daļa, % 26-28
SiO2/Na2O Modulis 0,9-1,0
Mitrums, masas daļas % 43-44
Ūdenī nešķīstošie piemaisījumi, masas daļa % 0,02
Oksīdu Fe2O3 masas daļas % 0,005

Preču katalogs