Vārāmā sāls, "Ekstra"


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balta kristaliska viela
NaCl, masas daļas % 99,71
Ca2+, masas daļas % 0,004
Mg2+, masas daļas % 0,001
SO42-, masas daļas % 0,09
K+, masas daļas % 0,001
Dzelzs oksīds, masas daļas % 0,001
Nātrija sulfāts, masas daļas % 0,12
Ūdenī nešķīstošās vielas, masas daļas % 0,003
Mitrums, % 0,05
K4[Fe(CN)6] , masas daļas % 0,00051
pH 7.82
Granulumetriskais sastāvs, %:
<0,8 99,89
>0,8 1,2-0,11
Radioaktīvais piesārņojums, bek/kg <3,0
Svins, mg/kg <0,06
Kadmijs, mg/kg <0,02
Varšs, mg/kg <0,1
Dzīvsudrabs, mg/kg -
Arsēns, mg/kg -
Cinks, mg/kg 1,2

Preču katalogs