Kālija nitrāts


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balti kristāli ar dzeltenīgi pelēku krāsojumu
Kālija nitrāts, % 99,0
Na, % 0,2
Vara saturs, %
<0,001
Ūdens, masas daļas % 0,03
Ūdenī nešķīstošas vielas, % 0,02
Hlorīdi (Cl), % <0,005
Fe saturs, ppm 1
Granulācija:
>1,7 mm 0,0
>1 mm 1
1,00-0,710 mm 1-10
0,710-0,210 mm 80-90
0,210-0,149 mm 5-15
<0,149 mm 1-3

Preču katalogs