Kālija karbonāts (potašs)


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Kristālisks balts pulveris
K2CO3, masas daļa, % >99,5
KCl, masas daļa, % <0,01
Fe saturs, ppm <3,0
KOH masas daļa, % <0,2
Na2CO3, masas daļa, % <1,2
Na2CO4, masas daļa, % <0,01
Karsēšanas zudumi, % <0,6
As masas daļa, ppm <0,1
Smago metālu saturs, ppm <5,0
Ūdenī nešķīstošo vielu atlikums, % <0,0005
Kālija hlorāta masas daļa, % <0,03
Ni masas daļa, ppm <2,0
Atlikums uz sieta, %:
16 mesh 0,0
20 mesh <5,0
100 mesh <2,0

Preču katalogs