Magnija hlorīds


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Baltas pārslas
MgCl2 masas daļa, % 99,0
KC masas daļa, % 0,2
NaCl masas daļa, % <0,001
MgSO4 masas daļa, % 0,03
CaSO4 masas daļa, % 0,02
Fe masas daļa, % <0,005
pH 1
Sadalīšanās temperatūra, °С
Blīvums, g/cm3 0,0
Bēruma blīvums, kg/m3 1

Preču katalogs