Diamonija hidrogēnortofosfāts


Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balti kristāli, bez meh. piemais
P2O5, masas daļa, % >51,0
N masas daļa, % >19,0
Mitruma masas daļa, % <0,3
Ūdenī nešķīstošo vielu masas daļa, % <0,001

Preču katalogs