Nātrija bikarbonāts (dzeramā soda)


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balti kristāli vai pulverveida viela bez mehāniskiem piemaisījumiem, šķīst ūdenī, nešķīst spirtos.
NaHCO3 masas daļa, % ≥99,0
Na (rēķināts no NaHCO3), % 27,1-27,5
Ūdens saturs, % ≤0,25
Ūdenī nešķīstošās vielas, % ≤0,01
Amonija sāļi (NH4) , mg/kg Незаметный запах NH3

pH 1% ūdens šķīdumam

8,0 – 8,6
Pb, mg/kg ≤5
As, mg/kg ≤3
Hg, mg/kg ≤1
Granulumetriskais sastāvs, %:
>0,5 mm, % ≤1,0
>0,2 mm, % ≤25,0
>0,2-0,1 mm, % ≤100
<0,1 mm, % ≥20,0
Bēruma blīvums, g/cm3 0,85 – 1,15

Preču katalogs