Bārija karbonāts

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Baltas granulas.
BaCO3, masas daļas % 99,48 - 99,50
Mitrums, masas daļas % 0,090 - 0,160
Hlorīdi (Cl-), masas daļas % 0,050 - 0,076
Sulfāti, masas daļa % 0,160 - 0,210
Fe, masas daļa % 0,00025 - 0,00050

Preču katalogs