Amonija hlorīds

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balts kristālisks pulveris
NH4Cl masas daļa, % >99,3
Ūdens masas daļa, % <0,3
Fe masas daļa, % <0,0007
Smago metālu (Pb) masas daļa, % <0,0005
Sulfātu masas daļa, % <0,02
Ph (200g/l pie 25 °C) 5,1
Atlikums pēc karsēšanas, % <0,25

Preču katalogs