Gluda gumija  ar kordu W-60
Kvalitātes rādītāji

Izmēri, mm

Ruļļos platums biezums
1200 1
2
3
4
5
6
8
Loksnēs platums x garums biezums
1000 х 1000 15

Izturība stiepē, MPa 5.3
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 377
Cietība, °Sh 55
Trausluma temperatūra aukstumā, °С -32
Izturība pret novecošanos gaisā +70°C temperatūrā pēc 168 stundām:
SCRr , % -10.4
SCEr, % -28.4

Preču katalogs