Gluda gumija W-80
Kvalitātes rādītāji

Izmēri, mm

platums biezums
1200 1
2
3
4
5
6
8

Izturība stiepē, MPa 5.4
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 178
Cietība, °Sh 78
Trausluma temperatūra aukstumā, °С -25
Izturība pret novecošanos gaisā +70°C temperatūrā pēc 168 stundām:
SCRr , % -5.6
SCEr, % -29.3

Preču katalogs