Gluda gumija W-70
Kvalitātes rādītāji

Izmēri, mm

Ruļļos platums biezums
1200 1
2
3
4
5
6
8
9
10
Loksnēs platums x garums biezums
1000 х 1000 20
30
40
50

Izturība stiepē, MPa 6.0
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 266
Cietība, °Sh 65
Trausluma temperatūra aukstumā, °С -25
Izturība pret novecošanos gaisā +70°C temperatūrā pēc 168 stundām:
SCRr , % -6.9
SCEr, % -27.4

Preču katalogs