Gluda gumija W-65
Kvalitātes rādītāji

Izmēri, mm

Ruļļos platums biezums
1200 1
2
3
4
5
6
8
10
Loksnēs platums x garums
biezums
1000 х 1000 10
12
20
30

Izturība stiepē, MPa 4,8
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 195
Cietība, °Sh 61
Trausluma temperatūra aukstumā, °С -30
Izturība pret novecošanos gaisā +70°C temperatūrā pēc 168 stundām:
SCRr , % -4,83
SCEr, % -21,6

Preču katalogs