Benzīneļļas isturīga gumija W-60
Kvalitātes rādītāji

Izmēri, mm

platums biezums
1200 1
2
3
5
6
8
10

Izturība stiepē, MPa 7.6
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 267
Cietība, °Sh 66
Trausluma temperatūra aukstumā, °С - 30
Izturība pret novecošanos gaisā +70°C temperatūrā pēc 168 stundām:
ΔTS, % 12.1
ΔEb, % -22.00

Preču katalogs