Transportiera lente

Kvalitātes rādītāji
Izmēri, mm

platums strādājošā apvalka biezums
90
200
6
300
400
500
600
7
650
800
1000
9
1100 10

Izturība stiepē garenvirzienā, kN/m 416
Pagarinājums pie slodzes, kas līdzvērtīga 10% no nominālās izturības, % 1,0
Pagarinājums pārraušanas momentā, % 15,0
Noslāņošanās pretestība: kN/m
starp starplikām kodolā 9,2
starp apvalku un kodolu 6,7
Noslāņošanās parametru izmaiņas pēc paātrinātās novecošanas +70°C pēc 168 h, %
starp starplikām kodolā -13,0
starp apvalku un kodolu 5,6
Zemu temperatūru izturība, °С -25

Preču katalogs