Ksilols

Formula:


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caursp. šķidr. ar dzeltenu krāsu, bez mehan. piemaisījumiem
Blīvums pie 15°С g/cm³ 0,863 - 0,873
Blīvums pie 20°С g/cm³ 0,860-0,870
Aromātiskie ogļūdeņraži C8, % >99
Aromātiskie ogļūdeņraži C9, % <0,25
Nearomātiskie ogļūdeņraži, % <0,5
Benzols, % <0,01
Toluols, % <0,1
Hlorīdi, mg/kg <1
Sērs, mg/kg <5
Krāsa, Hazen <10
Oktāna skaitlis >110

Preču katalogs