Toluols

Formula:


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemais.
Nearomātiskie, masas daļas % <0.4
Benzols, masas daļas % <0.8
Toluols, masas daļas % >99
Blīvums pie 20 °C, g/cm³ 0.860-0.870
Blīvums pie 15 °C, g/cm³ 0.863-0.873
Destilācijas sākuma temp., °С >109
Destilācijas beigu punkts 90%, °C <111
Refrakcijas indekss pie 20°C <1.5
Sērs, mg/kg <1.5

Preču katalogs