Šķīdinātājs RS-2
(vait-spirita aizstājējs)

Formula:

Precīzas formulas šķīdinātājam RS-2 nav, par cik tās nav tīra ķīmiska viela, bet ogļūdeņražu savienojums.

Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caursp. šķidr., bez piemaisījumiem
Blīvums pie 15°С, g/cm3 0,77-0,79
Destilācijas sākums, °С >130
Destilācijas beigas, °С <250
Kopējais sēra saturs, % 0,03
Aromātiskie ogļūdeņraži, %
-
Uzliesmojuma temperatūra, °С
>23

Preču katalogs