Šķīdinātājs "GLŠ".

Formula:

Precīzas formulas šķīdinātājam"GLŠ" nav, par cik tās nav tīra ķīmiska viela, bet ogļūdeņražu savienojums.

Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez piemaisījumiem
Blīvums pie 15°С, g/cm3 0,734
Piemaisījumi, %(m/m):
Aromātiskie ogļūdeņraži 0,0208
Benzols 0,0056
Sulfāti 0,0003
Destilācijas sākuma temperatūra, °С 82
Vārīšanās beigu punkts, °С 116

Preču katalogs