Nefrāze C2 ( benzīns )

Formula:

Precīzas formulas nefrāzej C2 nav, par cik tā nav tīra ķīmiska viela, bet ogļūdeņražu savienojums.

Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez piemaisījumiem
Blīvums pie 15°С g/cm³ 0,692 – 0,780
Aromātiskie ogļūdeņraži, masas daļa % 5
Benzols, masas daļa % 0,05
Sulfāti, masas daļa % 0,003
Destilācijas sākuma temperatūra, °С 70
Vārīšanās beigu punkts, °С 120

Preču katalogs