Degšķidrums (Grilam)
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums bez meh. piem. ar specifisku smaržu
Etilspirts, masas daļas % 65-70
Blīvums, g/cm3 0.88-0.87

Preču katalogs