Izo-propanols (izopropilspirts)


Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats

Caurspīdīgs šķidrums, bez meh. piemais.

Blīvums pie 20°С, g/cm3 0,785-0,786

Pamatvielas masas daļa, %

>99,7
Skābes, pārrēķinot uz etiķskābi, masas daļa, % <0,0007
Izopropilētera masas daļa, % <0,03
Acetona masas daļa, % <0,03
Ūdens masas daļa, % <0,15
Krāsa pēc platīna- kobalta skalas ≤5
Broma skaitlis, 1g Broma/100 g spirta. <0,006
Negaistošā atlikuma masas daļa, % <0,0005
Sajaukšanās spēja ar ūdeni Iztur pārbaudi

Preču katalogs