Butanols


Formula:


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh. piemaisījumiem
Pamatviela, masas daļas % 99,46
Blīvums pie 20°C, g/cm3 0,810
Ūdens, masas daļas % 0,05
Broma skaitlis, g Br/100 g produkcijas 0,00
Skābuma pakāpe pēc etiķskābes, masas daļas % 0,003
Oglekļa savienojumi uz butilaldehīda bāzes masas daļa, % 0,01
Negaistošo vielu masas daļa, % 0,0011
Krāsa, Pt-Co (Hāzena vienībās) 1

Preču katalogs