Solidols (Agrinols), taukainais
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga ziede no gaiši dzelt. līdz tumši brūnai krāsai
Pilēšanas sākumtemperatūra, °С >93
Viskozitāte pie 0°C un vidējā deform.ātruma gradienta 10 l/s,Pa.s <330
Penetrācija pie 25 °C ar maisīšanu mm/10-4 230 - 300
Izturības robeža pie 50 °C, Pa >150
Sārma (NaOH) masas daļa, % <0,2
Brīvo org. Skābju saturs, mg KOH/g smērvielas <1,0
Mehānisko piemaisījumu saturs, kas nešķīst HCl -
Ūdens masas daļa, % <2,5
Koloidālā stabilitāte, % <11
Izturība pret oksidēšanos, mg KOH/g <3
Mehāniskā stabilitāte, %
Sagraušanas indekss, % <65
Atjaunošanās indeks, pēc 1 dienas, % ±50
Korozijiedarbība uz metāliem Iztur

Preču katalogs