Eļļa saldēšanas mašīnām "HA-30"
Kvalitātes rādītāji:

Kin. viskozitāte, mm2/s
pie 20°С 120-150
pie 50°С 28-32
Skāb. Skaitlis, mg KOH uz 1 g eļļas <0,05
Stabilitāte:
nogulšņu daudzums pēc oksidēšanas, % <0,02
skābes skaitlis pēc oksidēšanas, mg KOH uz 1 g eļļas <0,5
Pelni, masas daļas % <0,004
Uzliesmojuma temperatūra, kas noteikta atvērtā tīģelī, °С >185
Sasalšanas temperatūra, °С < -38
Ūdens, masas daļas, % -
Meh. piemaisījumi, mg/l -
Ūdenī šķīstošo skābju un sārmu saturs, % -
Fenola saturs, % -

Preču katalogs