Litols (Agrinol)
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga, plastiska no gaiši brūnas līdz tumši brūnai krāsai, ziede
Pilēšanas sākuma temperatūra, °С >185
Penetrācija pie 25 °С мм/10-1 230 – 290
Vizkozitāte, 0°С, Pa s
pie -20 °C un pie vidējā deformāc. ātruma, 10/s <1000
pie 0 °C un pie vidējā deformāc. ātruma, 10/s ≤300
pie +50 °C un pie vidējā deformāc. ātruma, 100/s ≥8
Stiprības robeža, Pa:
pie 20°С ≥350
pie 50°С ≥150
Koloidālā stabilitāte, izdalījusies eļļa, % <12
Korodējošā iedarbība uz metālu Iztur
Iztvaikošana pie 120°С, % <6
Brīvais sārms, pārrēķinot uz NaOH, % <0,2
Ūdens, masas daļas % -
Meh. piemais, masas daļas % <0,05
Brīvo organisko skābju saturs, mg KOH uz 1 g smērvielas, % ≤1,0
Eļļošanas īpašības četru lodīšu iekārtai pie (20±5)°C:
salkausēšanas slodze (Rsv), H ≥1381
kritiskā slodze (Rkr), H ≥617
aizrāvuma indeks (Iz), H ≥275
Gumijas uzbriešana markām 26-44, %
apjoma izmaiņas ±8
cietības izmaiņas ±8

Preču katalogs