Smērviela "ŽRO"
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga , no dzeltenas līdz brūnai krāsai, ziede.
Pilēšanas sākums, °С >175
Penetrācija pie 25°С, mm/10 190 - 250
Brīvais sārms, pārrēķinot uz NaOH, % <0,25
Meh. piemais, masas daļas % -
Koloidālā stabilitāte, izdalījusies eļļa, % <15
Viskozitāte pie 00C, ar def. ātrumu 10/sek., Pa s <2000
Iztvaikošana pie 100°C, % <2,5

Preču katalogs