Ziede "1-13"
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Однородная масса
Pilēšanas sākums, °С <120
Penetrācija pie 25°С mm/10 >180-250
Ūdens masas daļa, % <0,75
Viskozitāte pie 0°С Pa.sek, <500

Preču katalogs