Emulsols ЭМ-1
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīgs, eļļains, brūns šķidrums
Smarža Specifiska
Blīvums pie 20 °С g/cm³ <0,930
Skābes skaitlis, mg KOH uz 1 g produkta < 28
Ūdens masas daļa, % < 3,0
Stabilitāte: trīs stundu laikā izdalās eļļa, cm3 < 1,0
6 % emulsijas, kas gatavota ar cietu ūdeni, korodējošā iedarbība Iztur
pH 6 % emulsijai 8,0 – 10,0

Preču katalogs