Ciatim – 205
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga masa
Penetrācija pie 25°С <165
Pilēšanas temperatūra, °С >65
Koloidālā stabilitāte, % <4
Skābes skaitlis, mg KOH uz 1 g smēres 0,05

Preču katalogs