Ciatim – 203
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga masa
Pilēšanas temperatūra, °С <160
Viskozitāte pie –40 °C <1000
Oksid. stabil., mg KOH uz 1 g smēri <3
Brīvais sārms, pārrēķinot uz NaOH, % 0,1
Penetrācija pie 25°С 250-300
Sērs, masas daļas % >0,2

Preču katalogs