Ciatim – 201
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Viendabīga masa bez krikumiem no gaiši dzeltenas līdz gaiši brūnai krāsai.
Pilēšanas temperatūra, °С >175
Viskozitāte pie 50 °C ar deformācijas ātrumu 10s-1, Pa.s <1100
Ūdens saturs, % -
Nobīdes izturības robeža, Pa pie 50 °C 250-500
Brīvā sārma, pārrēķinot uz Na OH saturs, % <0,1
Koloidālā stabilitāte, % <26
Gaistamība pie 120°С, % <25
Korozijas izturības pārbaude Iztur
Mehānisko piemaisījumu saturs, % -
Skābes skaitlis, mg KOH uz 1 g smēres <3,0

Preču katalogs