Cinka oksīds


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Smalks, balts pulveris
Pamatviela (ZnO), masas daļas % >99,9
Pb, masas daļas % 0,001
Cu, masas daļas % 0,0001
Cd, masas daļas % 0,0006
Fe, masas daļas % 0,0002
As, masas daļa % <0,0001
Sn, masas daļa % <0,0001
Atlikums uz sieta 325 mesh, % 99,9

Preču katalogs