Urotropīns

Formula:


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Kristaliskais, balts pulveris
Amīni, masas daļas % >99,0
Ūdens, masas daļas % <1,0
Atlikums pēc karsēšanas, masas daļa % <0,01
Permanganāta skaitlis >20

Preču katalogs