Sintipons
Kvalitātes rādītāji

Platums, mm 1500
Blīvums, g/m2 60
100
150
Raušanas slodze šķērsvirziena, N
>20
Neviendabīgums masā, % <10

Preču katalogs