Tuba pusrupja vilnas
Kvalitātes rādītāji:

Biezums, mm
6
8
10
14
20
Blīvums g/cm3
0.28-0.02
Mitrums, % <13.0
Brīvas sērskābes saturs, %, <0.5
Augu piemaisījumu saturs, % <1.0
Minerālvielu piemaisījumi, % <0.15
Nevilnas šķiedru saturs, % <8.0
Izturības robeža pārrāvuma gadījumā, kg/cm2 >12
Pagarinājums pārrāvuma gadījumā, % <150

Preču katalogs