Tuba smalkvilnas
Kvalitātes rādītāji:

Biezums, mm 3
5
10
Blīvums g/cm3 0.27-0.02
Mitrums, % <13.0
Brīvas sērskābes saturs, % <0.2
Augu piemaisījumu saturs, % <0.5
Minerālvielu piemaisījumi, % <0.12
Nevilnas šķiedru saturs, % <5.0
Izturības robeža pārrāvuma gadījumā, kg/cm2 15-20
Pagarinājums pārrāvuma gadījumā, % 160-180

Preču katalogs