Trīsvērtīgais dzelzs hlorīd


Formula:


Kvalitātes rādītāji
Ārējais izskats Šķidrums sarkanīgi brūna krāsa
FeCl3 masas daļa, % ≥40
Ūdenī nešķīstošās vielas masas daļa, % <2
FeCl2 masas daļa, % ≤1
Brīvā Br masas daļa, % -
Blīvums pie 20 °С, g/cm³ >1,45
As masas daļa, % <0,001
HCl masas daļa, % <1,5

Preču katalogs