Priežu kolofonijs
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīga, vai ar gaisa burbuļu stiklveida masa
Mīkstapšanas temperatūra (lodes apļa metode), °С >76,0
Nepārziepoto vielu saturs, % <5.0
Spirtā nešķīstošo vielu saturs, % <0.03
Skābes skaitlis, mg KOH/1g >160
Pelnu masas daļa, % <0,02

Preču katalogs