Kalcija hlorīds, tehniskais


Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balts pulveris vai granulas
CaCl2 masas daļa, % 94,4
Mg masas daļa %, pārrēķinot uz MgCl2, % 0,11
Hlorīdu masas daļa %, pārrēķinot uz NaCl2 3,4
Ūdenī nešķīstošās vielas masas daļa, % 0,054
Granulometrija, %
Frakciju izmērs, mm >5,0 0,05
Frakciju izmērs, mm 1,25-5,0 90,65
Frakciju izmērs, mm <1,25 9,3

Preču katalogs