Karbamīds

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Baltas vai viegli krāsotas granulas
Granulu statiskā izturība kgs/gran 0,7
Granulumetriskais saturs, %
no 1 līdz 4mm, % >94
no 2 līdz 4mm, % >70
mazāk par 1 mm, % <3
Brīvais amonjaks, masas daļas % <0.03
Biurets, masas daļas % <1
Ūdens, masas daļas %(Fišera) <0.5
Birstamība, % 100
Slāpeklis, masas daļas % >46.2

Preču katalogs