Amonija sulfāts, kristālisks

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Balti kristāli
Slāpekļa masas daļas % >21
Ūdens, masas daļas % <0,3
Sērs, masas daļas % >24
Sērskābe, masas daļas % <0,05
Birstamība, % >100

Preču katalogs