Trihloretilēns

Formula


Kvalitātes rādītāji

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums
Pamatviela, masas daļas % 99,39
Krāsainība, (Pt-Co skala) Hāzena vien. 10
Blīvums pie 20 °C temp. 1,461
Karsēšanas zudumi, ppm <30
Ūdens saturs, ppm 62
Brīvais hlors нет
pH vērtība 10,7

Preču katalogs